Logo
 

!! Stránky našeho časopisu jsou v současné době v rekonstrukci a nemusí obsahovat aktuální informace. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaši přízeň v novém kabátě !! 

Elektronický časopis Perner´s Contacts je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Jeho stránky jsou určeny pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

Lze očekávat, že tento časopis najde odezvu i u široké odborné veřejnosti a nabídne prostor pro publikování odborníků z praxe, kteří mohou přinést svůj pohled na problémy každodenní reality a konfrontovat je s teoretickými pohledy.

Elektronický časopis Perner´s Contacts byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který byl schválen Radou pro výzkum a vývoj na svém 290. zasedání dne 31.1.2014. Po aktualizaci tohoto seznamu v roce 2013 a vydání Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platných v roce 2014 dne 31.1.2014 svoji pozici obhájil a je stále zařazen mezi takto hodnocené časopisy. Více na www.vyzkum.cz

Hlavními tematickými okruhy jsou:

 1. Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích
 2. Řízení, optimalizace a diagnostika dopravních systémů
 3. Optimalizace technologických procesů v dopravních systémech
 4. Nové trendy v logistických a přepravních technologiích
 5. Progresivní systémy v intermodální přepravě
 6. Simulační modely dopravních systémů a zařízení
 7. Informační a řídicí systémy v dopravě

Šéfredaktor:

 • doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice

Editoři:

 • Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice

Redakční rada:

 • doc. Dr. Sc. Borna Abramović – Faculty of Transport Traffic Sciences, University of Zagreb
 • prof. Dr. Gerhard Bahrenberg – Fachbereich Sozialwissenschaften, Universität Bremen
 • prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – Vysoká škola logistiky, Přerov
 • doc. dr. Zoran Čekerevac, Faculty of Industrial Management, UNION University Beograd
 • prof. Dr. Jürgen Deiters – Fachgebiet Geographie, Universität Osnabrück
 • doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice
 • Dipl.-Ing. Steffen Dutsch - Fakultät Verkehrswissenschaften “Friedrich List“, TU Dresden
 • Sven Erichson – Chamber of Commerce and Industry, Magdeburg
 • Gábor Heves - The Regional Environmental Center, Szentendre
 • doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. – Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice
 • doc. Ing. Martin Kendra, PhD. – FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice
 • doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. – FBI, Žilinská Univerzita v Žiline
 • doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. – FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. – FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Katedra dopravy, Ekonomická univerzita Varšava
 • Wolfgang Mihlan – Chamber of Commerce and Industry, Magdeburg
 • Ing. Jana Míková, Ph.D. – FS, VŠB - TU Ostrava
 • Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro – Universidad de Sevilla
 • prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. – College of Logistics, Přerov
 • Ing. Dr.techn. Andreas Schöbel – Institut für Verkehrswissenschaften, Technische Universität Wien
 • Ing. Stephan Schröder – Bahnzentrum Ingenierbüro, Bielefeld
 • doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – DFJP, Univerzita Pardubice
 • dr hab inž. prof. Zenon Zamiar – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wroclaw

Došlé příspěvky nesmí být publikovány v žádném jiném periodiku. Všechny příspěvky jsou recenzovány a nejsou honorovány. Pokyny pro autory, šablonu příspěvku a důležité informace jsou dostupné v sekci POKYNY PRO PŘISPĚVATELE.

Adresa vydavatele:

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Katedra technologie a řízení dopravy

Studentská 95, 532 10 Pardubice

tel.: +420 466 036 199

www stránky katedry TŘD

[CNW:Counter]