[1]
Škultéty, F. a Beňová, D. 2021. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE. Perner’s Contacts. 16, 1 (čer. 2021). DOI:https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1658.