[1]
Cződörová, R. a Gnap, J. 2021. IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO. Perner’s Contacts. 16, 2 (pro. 2021). DOI:https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1697.