[1]
Beňová, D., Settey, T. , Slávik, R. a Gnap, J. 2019. SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU. Perner’s Contacts. 14, 1 (dub. 2019), 6-13.