(1)
Matis, P. SYSTÉM PRE PODPORU ROZHODOVANIA PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZD V INTRAVILÁNE MIEST. PC 2008, 3, 214-221.