(1)
Kleprlík, J.; Ledvinová, M. . VLIV ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA ROZVOJ KOMBINOVANÉ DOPRAVY. PC 2006, 1.