(1)
Chovančíková, N.; Hoterová, K. APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY. PC 2021, 16.