(1)
Škultéty, F.; Beňová, D. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE. PC 2021, 16.