(1)
Bulková, Z.; Gašparík, J.; Čamaj, J. OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE. PC 2022, 17.