(1)
Smrčka, J.; Hruška, R. ANALÝZA EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ V CITY LOGISTICE. PC 2022, 17.