(1)
Beňová, D.; Settey, T. .; Slávik, R. .; Gnap, J. . SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU. PC 2019, 14, 6-13.