(1)
Nachtigall, P. VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI. PC 2019, 14, 94-99.