(1)
Bulíček, J. PŘESTUPNÍ UZLY VE VEŘEJNÉ HROMADNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. PC 2010, 5, 12-17.