Chovančíková, N., & Hoterová, K. (2021). APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY . Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1651