Škultéty, F., & Beňová, D. (2021). ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1658