Cződörová, R., & Gnap, J. (2021). IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1697