Bulková, Z., Gašparík, J., & Čamaj, J. (2022). OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2288