Nachtigall, P. (2019). VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI. Perner’s Contacts, 14(1), 94-99. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/404