Sommerauerová, Dana, a Jan Chocholáč. 2020. „SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Z POHLEDU SPOLEČNOSTI POSKYTUJÍCÍ EXPRESNÍ KURÝRNÍ SLUŽBY: : INTERPRETATIVNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE". Perner’s Contacts 15 (2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1647.