Chovančíková, Nikola, a Katarína Hoterová. 2021. „APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY". Perner’s Contacts 16 (1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1651.