Škultéty, Filip, a Dominika Beňová. 2021. „ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE". Perner’s Contacts 16 (1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1658.