Cződörová, Renáta, a Jozef Gnap. 2021. „IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO". Perner’s Contacts 16 (2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1697.