Bulková, Zdenka, Jozef Gašparík, a Juraj Čamaj. 2022. „OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE". Perner’s Contacts 17 (1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2288.