Chovančíková, N. a Hoterová, K. (2021) „APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ", Perner’s Contacts, 16(1). doi: 10.46585/pc.2021.1.1651.