Škultéty, F. a Beňová, D. (2021) „ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE", Perner’s Contacts, 16(1). doi: 10.46585/pc.2021.1.1658.