Cződörová, R. a Gnap, J. (2021) „IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO", Perner’s Contacts, 16(2). doi: 10.46585/pc.2021.2.1697.