Bulková, Z., Gašparík, J. a Čamaj, J. (2022) „OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE", Perner’s Contacts, 17(1). doi: 10.46585/pc.2022.1.2288.