[1]
P. Doležel a I. Taufer, „UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V ŘÍZENÍ PROCESŮ", PC, roč. 3, č. 5, s. 61–68, pro. 2008.