[1]
R. Kampf a J. Morkus, „STANOVENÍ VÝVOJE NÁKLADŮ", PC, roč. 3, č. 5, s. 147–152, pro. 2008.