[1]
P. Matis, „SYSTÉM PRE PODPORU ROZHODOVANIA PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZD V INTRAVILÁNE MIEST", PC, roč. 3, č. 5, s. 214-221, pro. 2008.