[1]
M. Mervart a R. Novák, „PRAŽSKÁ A STŘEDOČESKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA", PC, roč. 15, č. 2, pro. 2020.