[1]
Ľubomír Moravčík, „TYPOVÉ SCHVÁLENIE AUTONÓMNYCH (SAMOJAZDIACICH) VOZIDIEL", PC, roč. 15, č. 2, pro. 2020.