[1]
N. Chovančíková a K. Hoterová, „APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ", PC, roč. 16, č. 1, čer. 2021.