[1]
F. Škultéty a D. Beňová, „ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE", PC, roč. 16, č. 1, čer. 2021.