[1]
R. Cződörová a J. Gnap, „IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO", PC, roč. 16, č. 2, pro. 2021.