[1]
Z. Bulková, V. . Zitrický, a J. Gašparík, „MOŽNOSTI STAVEBNÉHO PREPOJENIA BRATISLAVSKÉHO LETISKA K SIETI ŽSR", PC, roč. 16, č. 2, pro. 2021.