[1]
J. Verner, „PŘEHLED VÝVOJE EMISNÍCH STANDARDŮ PRO OMEZENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NESILNIČNÍMI MOBILNÍMI STROJI", PC, roč. 16, č. 2, pro. 2021.