[1]
Z. Bulková, J. Gašparík, a J. Čamaj, „OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE", PC, roč. 17, č. 1, čer. 2022.