[1]
M. Dousa, „KONSOLIDÁCIA ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY ZODPOVEDAJÚCEJ PRÍKLADOM DOBREJ PRAXE NA ÚROVNI EURÓPSKEHO ŠTANDARDU DO ROKU 2030 V SR ", PC, roč. 17, č. 1, čer. 2022.