[1]
D. Beňová, T. . Settey, R. . Slávik, a J. . Gnap, „SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU", PC, roč. 14, č. 1, s. 6-13, dub. 2019.