Matis, P. „SYSTÉM PRE PODPORU ROZHODOVANIA PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZD V INTRAVILÁNE MIEST". Perner’s Contacts, roč. 3, č. 5, prosinec 2008, s. 214-21, https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1376.