Chovančíková, N., a K. Hoterová. „APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY". Perner’s Contacts, roč. 16, č. 1, červen 2021, doi:10.46585/pc.2021.1.1651.