Škultéty, F., a D. Beňová. „ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE". Perner’s Contacts, roč. 16, č. 1, červen 2021, doi:10.46585/pc.2021.1.1658.