Cződörová, R., a J. Gnap. „IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO". Perner’s Contacts, roč. 16, č. 2, prosinec 2021, doi:10.46585/pc.2021.2.1697.