Bulková, Z., J. Gašparík, a J. Čamaj. „OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE". Perner’s Contacts, roč. 17, č. 1, červen 2022, doi:10.46585/pc.2022.1.2288.