Beňová, D., T. . Settey, R. . Slávik, a J. . Gnap. „SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU". Perner’s Contacts, roč. 14, č. 1, duben 2019, s. 6-13, https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/392.