Nachtigall, P. „VLIV KVALITY ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY NA DOJÍŽĎKU A PROSTOROVOU MIGRACI". Perner’s Contacts, roč. 14, č. 1, duben 2019, s. 94-99, https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/404.