Škultéty, Filip, a Dominika Beňová. „ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE". Perner’s Contacts 16, no. 1 (červen 30, 2021). Viděno listopad 26, 2022. https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1658.