1.
Cződörová R, Gnap J. IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO. PC [Internet]. 30. prosinec 2021 [citován 26. listopad 2022];16(2). Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1697