1.
Dousa M. KONSOLIDÁCIA ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY ZODPOVEDAJÚCEJ PRÍKLADOM DOBREJ PRAXE NA ÚROVNI EURÓPSKEHO ŠTANDARDU DO ROKU 2030 V SR . PC [Internet]. 30. červen 2022 [citován 30. listopad 2022];17(1). Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/2310